MACIEJ TAMKUN - GALERIA OBRAZÓW

Obrazy Macieja Tamkuna są syntezą emocjonalno-mentalnych dociekań wyrzuconych z autorskiej pamięci malarskim gestem. Usymbolicznienie odbywa się więc dosyć bezwiednie aczkolwiek kontrolowane malarskim smakiem. Stąd wkraczając w malarski świat Macieja Tamkuna powinniśmy pamiętać, że jest to teren prywatny, gdzie autor nie musi odpowiadać na pytanie - dlaczego!
Mieszkaniec Kaszub. Artysta wiecznie poszukujący, hołdujący maksymie Goethego, według której człowiek nie powinien być, lecz stawać się. Malarz, ilustrator książek i poeta. Prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów Mare Nostrum Im. Antoniego Suchanka. Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Z wykształcenia jest teologiem (ATK), historykiem (UG) i surdopedagogiem, zalicza się do tych artystów, którzy swoje działania twórcze poddają zawsze intelektualnej refleksji. UHONOROWANY ODZNAKĄ " ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"
MACIEJ TAMKUN - an artist, a painter, born on 1st May, 1955, in Jeziorany, in Poland. Currently, he lives in the city of Reda near Gdynia. He is the artist with an 40 years apprenticeship who deals mainly with an easel, oil painting. In 2014, he was the winner of prestigious award of The Ministry of Culture and National Heritage-an honourable medal - The Deserved for the Polish Culture. For the year of 2014, Maciej was awarded Skra Ormuzdowa by Pomeranian environment for spreading values deserving the public respect, creative passions, propagation Cashubian culture and other pomeranian. Tamkun achieved all levels of self- government attention. In 2012, for his achievements in the field of artistic creativity and popularizing culture Maciej was given a medal for the Contribution for Wejherowo County and an Award of The Mayor of Reda City. He is the member of Polish Association of Artists and Graphics. Maciej is also the president of Baltic Society of Marines Mare Nostrum named Antoni Suchanek. He is a retired teacher and an educator. In his artistic work, he is in possession of 35 individual of the expositions and around 60 collective. He participated in around 90 exterior open airs. He is also an essayist, a scientist publicist, a poet and the illustrator of books. Throughout his whole life, he has reflected on unique luminous phenomenon, coloristic and contrast tables characteristic of pure and simply polish culture. For many years he has been fascinated with the painting of Polish Kapists. On the creative meetings, he often tells about how the painter can be influenced by the surrounding, the atmosphere of the landscape, the sun angle, the brown saturation of the Earth colour, the color of the sky and the background of flora. He can define the painter’s quality, attractiveness and the character of the taken motive in only few words. He marvels at the virtue, contrast and subdued colored range.

ODDYCHAM KOLORAMI

Poniedziałek Wielkanocny, 2013 r.

Co mnie tak pochłania w malarstwie, kim jestem?

Jestem postkolorystą i symbolistą, tradycyjnym w rozumieniu składni malarskiej: szanuję kolor (trudno nie przyznać mu prymatu w obrazie), światło, formę, prowokuję dynamiką i statyką. Totalność widzenia poprzez kolor i światło moich obrazowych przestrzeni nie jest skutkiem przedstawiania lecz śladem utożsamiania. Sądzę, że paranie się pięknem pojętym wprost jest nieco niemęskie, więc traktuję je wyraźnie szorstko, jednak bezustannie prowokuję estetyzm. Piękno jest zastrzeżone dla kobiet i natury. Nie brzydzę się brzydoty; dotykam głęboko przenicowane piękno zgrzebności, układam kolory aby rozbrzmiały zgranym chórem.
Już nie wystarcza mi dawniejsza prostota i surowość a także jednoznaczność podejmowanych treści. Pragnę przywrócenia światu takich znaczeń, których prawda tkwi właśnie w wieloznaczności, tajemnicy i zmianie: w tym dramacie wszelkiej egzystencji, przykrytym cienkim i fałszywym bielmem konwencji, dającym człowiekowi złudny i chwilowy spokój, dramacie, który każdy ambitny artysta pragnie odkryć i wyrazić. Dlatego prawdziwa sztuka nigdy nie może być tylko radosna. Optymizm obrazu polega na jego autentyczności.
Obsesyjnie rozgrywam na płótnie fakturowo i treściowo horror vacui. Każdy centymetr kwadratowy płaszczyzny płótna może stanowić osobny obraz.
Język, jakim posługuję się w moich obrazach, stanowi wypadkową dwu przeciwstawnych wymogów: komunikatywności i poszerzania wiedzy o świecie. Moje zadanie sprowadziło się do wyboru najkorzystniejszego kompromisu. Sztuka daje mi radość i tlen duchowy: radość dzięki czemuś i radość pomimo czegoś, tlen – abym się nie udusił. Świat zbudowany jest w tym samym stopniu z realności, co z materii duchowo-poetyckiej. W moim twórczym rozpamiętywaniu wędruję w głąb nastroju, obrazu, rzeczywistości, własnej twórczej kondycji – pozostawiam ogólne doświadczenie w zawieszeniu. Ta bezpośredniość moich odczuć i doznań staje się tematem i sensem poszczególnych zanotowań, które mimo woli stają się poszczególnymi obrazami. W efekcie tego widz może poprzez nie podglądać moje życie kreacyjne zazwyczaj nie z myślą o mnie samym. Moje obrazy są syntezą emocjonalno-mentalnych dociekań które wyrzucam z siebie malarskim gestem. Usymbolicznienie odbywa się więc dosyć bezwiednie aczkolwiek kontrolowane moją malarską intuicją. Stąd wkraczając w mój malarski świat powinniście moi odbiorcy pamiętać, że jest to teren metaforyczny i prywatny, gdzie nie muszę odpowiadać na pytanie – dlaczego! Podpisuję się pod definicją metafory Tadeusza Peipera : metafora nie jest „środkiem realistycznego odtwarzania świata. Nie jest opisem. (…) jest tworzeniem związków pojęciowych, którym w świecie realnym nic nie odpowiada. (…) W ten sposób powstają zdania, które to, co mają mówić, mówią nie przez to, co oznaczają, lecz przez to, co wyrażają. Tylko własnym wysiłkiem (odbiorcy) można powiększyć przezroczystość tych obrazów na idee w nich zawarte. W niektórych ułatwiają to przedmiotowe dopowiedzenia lecz większość z nich daleka jest od wszelkiej narracyjnej werbalizacji. By pojąć ich sens należy odwołać się do źródeł estetycznego poznania, do doznań pierwotnych nie skażonych kanonami jak być powinno”.

oddycham kolorami

Witamy na manifo.com!

2012-08-11 16:08:00, komentarzy: 1
To jest przykładowy wpis. Aby go zmienić lub usunąć przejdź do Administracji. W Administracji możesz także dodawać nowe wpisy i zarządzać aplikacją.
czytaj więcej »

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW